НАБИРАТ СЕ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

20 Февруари 2020, 13:14 |

Областният екип по приемна грижа към Стара Загора набира кандидати за приемни родители за Община Казанлък. Специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца от 0 до 3-годишна възраст, както и „Специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Приемната грижа е социална услуга, която предоставя възможност на деца в риск да живеят в семейна среда. Приемната грижа означава да се грижиш за дете в твоя собствен дом, защото родителите му не са в състояние да полагат грижи за него. Приемните родители приемат детето като член на семейството, но без да го осиновяват. Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира основното право детето да расте и да се развива в семейна среда.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

-Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
-Да сте клинично здрав;
-Да не сте осъждан;
-Да не сте лишаван от родителски права;
-Да нямате проблем с алкохол и наркотици;

Професионалните приемни родители получават финансово възнаграждение, както следва: за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Осигуряват се  финансови средства и за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта му.

Кандидатите за приемни родители могат да получат повече информация на адрес: Областен екип по приемна грижа, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25, телефон за контакти: 0878/799373; 0878/799239.