НАД 1 000 000 ЛВ. В БЮДЖЕТ 2024 Г. СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА

03 Февруари 2024, |
Средствата са за проектиране  и изграждане на междублокови пространства. С 237 000 лв. ще се облагороди северно от ул.,,6 септември”. За пространството ,между ул.,,Батак” и ул.,,Трапезица” са заложени 200 000 лв. и 95 500 лв. за площа северно от ул.,,Цар Иван Шишман 2”.
Нова среда ще има и до бл.30 в ж.к.,,Васил Левски” ,до бл.11 ,бл.14 и бл.15 в ж.к.,,Изток”. За там са предвидени над половин милион лева.
В бюджета за заложени и средства за изграждане на паркинги на ул.,,Стоян Михайловски “9 ,ул., "Москва” и ул.,,Орешака”. Община Казанлък има разработена програма за облагородяване на междублокови пространства. Тя има за цел да направи средата на обитаване в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална, по- безопасна. 
Успешно реализираната в Казанлък програма за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за подобряване на средата за обитаване. В програмата могат да се включат всички граждани, живеещи в сгради в режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост, предназначени за жилищно застрояване. Заявлението следва да бъде подадено от легитимно регистрирана по реда на ЗУЕС етажна собственост - общо събрание и/или сдружение на собствениците. В него  задължително се посочва обхвата на територията, желанието за вида на облагородяване на конкретно посочената територия, представляваща околоблоково/вътрешноквартално пространство - общинска собственост. Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване.