НАД 29 МИЛИОНА ЗА САНИРАНЕ НА 18 БЛОКА В КАЗАНЛЪК

24 Декември 2023, 10:00 |

18 многофамилни жилищни сгради в Казанлък са одобрени за саниране със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 29 млн.200 хил.лв.

Проектните предложения бяха изпратени от Община Казанлък, като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Отпуснати са средства за: 

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Казанлък, "24-ти август" - 2 073 600,92 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Казанлък, ул. "Стара планина" - 1 777 131,34 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к "Изток" № 72, гр.Казанлък - 2 146 647,77 

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. 23-ти Пехотен шипченски полк № 62, гр. Казанлък - 1 396 639,00 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на в гр. Казанлък, ж.к. "Изток" Бл. № 71, Вх. А,Б,В - 1 166 509,28 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - ул. "Тракия" № 25, гр. Казанлък - 1 351 199,24 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Ген. Радецки" 7, гр. Казанлък - 943 501,66 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Пушкин" № 5, гр. Казанлък - 5 633 769,96 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Генерал Радецки" № 1, гр. Казанлък - 671 862,65 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда намираща се на ул. "Шипченска Епопея" №26, гр. Казанлък - 228 086,80 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к. Изток бл. 7, гр. Казанлък - 3 216 630,05 лв.

- Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 80, гр. Казанлък - 2 216 308,74 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Бяло море" №3, гр. Казанлък - 227 375,39 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Преслав" № 4, гр.Казанлък - 946 191,94 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" № 21, гр. Казанлък - 1 639 396,51 лв.

Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. Освобождение № 3, гр. Казанлък - 540 380,83 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к. Изток 20, гр. Казанлък - 2 934 184,62 лв.

-Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда намираща се на бул. "23 Пехотен шипченски полк" №6, гр. Казанлък -153 058,98 лв.

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, Община Казанлък ще сключи договори с одобрените блоковe.