НАДЛЕЗ „КАТЕКС“ Е ЧАСТИЧНО ОТВОРЕН ЗА МПС

21 Декември 2020, 12:20 |

Със заповед на Кмета Галина Стоянова надлез „Катекс“ е частично отворен за преминаване на автомобили след основен ремонт от 12,00 часа днес. За пешеходци надлезът остава затворен.

Въведената нова временна организация и безопасност на движението по бул. „Розова долина“ в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до южния край на надлез „Катекс“, участък до пътна връзка с Индустриална зона на юг е както следва:

- Участъкът на бул. „Розова Долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътна връзка с Индустриалната зона на юг е отворен за движение, с пропускане на моторни превозни средства /МПС/ до 12 тона. Движението ще се осъществява с ограничение на скоростта до 30 км/ч., двупосочно, в две пътни ленти.  Спирането и паркирането на МПС в участъка е забранено.

- Създадената към момента временна организация на движение остава в сила за превозни средства с маса над 12 тона, със забрана за преминаване през ремонтирания участък и пренасочване по обходните улици:

- За движещите се от с. Бузовград МПС над 12т. към гр. Казанлък обходният маршрут е по Околовръстен път I-6 в двете посоки.

- За движещите се МПС над 12т. от центъра на гр. Казанлък към село Бузовград, както следва:

- по ул. „Бачо Киро“ на изток и на запад  към съществуващата улична мрежа в  град Казанлък

           Въведената временна организация и безопасност на движението важи от днес до приключване на строително-ремонтните дейности.

Към момента е положен само основният пласт - биндер на пътя, поради метеорологичните условия, в които се работи. Основният ремонт на надлез „Катекс“ включва пълно обновяване на всички пластове върху мостовото съоръжение: нова хидроизолация върху пътната плоча, подмяна на дилатационни фуги от „скрит тип“, нов излят на място изравнителен пласт армиран бетон, нови тротоарни блокове, два пласта плътен асфалтобетон.

Изпълнени са ремонтно-възстановителните работи по обновяване на съществуващата стоманобетонова конструкция, включваща репарации на сеченията, цялостно обмазване на повърхността с предпазен комплекс и подмяната на всички подвижни лагери с нови неопренови. Изгражда се ново улично осветление.

Гаранционният срок за изпълнените СМР от строителя e осем години и започва да тече от датата на издаване на Разрашение за ползване от ДНСК.