Национална среща на тема "Обществен ред и сигурност"

20 Септември 2018, |

РЕШЕНИЕ

от Заседание на Председателския съвет към Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2018 г. от 12:00 ч.

Във връзка с битовия инцидент от 17.09.2018 г., довел до широко отразяване в местни и национални медии, Общински съвет - Казанлък да инициира национална среща на тема: „Обществен ред и сигурност“, с участието на представители на Парламента, Правителството, заинтересовани институции, общински съветници и администрация на община Казанлък за иницииране на нормативни промени при решаване на поставени въпроси от гражданството.
Предоставя възможност на Групите представени в Общински съвет - Казанлък в срок до 01.10.2018 г. да внесат предложения за конкретни въпроси, които да бъдат разгледани на срещата. Според характера на поставените въпроси ще се определят лицата и институциите, които да бъдат поканени.

Протоколист:
/гл. спец. М. Николова/