НДЕФ одобри проект на Община Казанлък за електромобили

21 Август 2018, 10:05 |

Проектът на Община Казанлък е одобрен за финансиране по схемата за насърчаване на електромобили по Инвестиционната програма за климата на Националния Доверителен Екофонд. Срещу 21 760лв. безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ и 58 500лв. съфинансиране от Общината проектът предвижда закупуването на един брой електрическо превозно средство от категория L7e, с допълнителна надстройка за поливане – фотоволтаична система за напояване с 500л. резервоар.

Модерното енергоспестяващо камионче е предвидено за работата на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. Новият електромобил ще даде възможност за подобряване на дейностите по почистване и поддръжка на зелените площи.

След решение за кандидатстване по схемата и осигуряване на необходимото съфинансиране, взето от Общински съвет – Казанлък на редовно заседание на 26.07.2018г., Община Казанлък кандидатства пред НДЕФ с проектно предложение, което бе одобрено от Управителния съвет на Фонда на заседание на 16-ти август, т.г.

Пресцентър на община Казанлък