Нека всичко, което правим да ви е свидно като ваше!

12 Октомври 2018, 18:46 |

За това помоли Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова гостите на тържеството по случай официалното откриване на обновената сграда на филиала на Детска градина №15 „Звънче“ в ж.к.“Изток“ днес, в Деня на българската община. „Направихме колкото трябва и колкото ни стигат силите, защото децата заслужават много.“, отговори тя на благодарностите за извършеното на колектива на детската градина. „Искам да се поучите от това, което прави Карагенска. Вижте каква приемственост осъществява с бившите директори и учители, които е поканила, с онези, които са били преди нас.“, обърна внимание Галина Стоянова към колегите от други детски заведения и заяви: „Дали след нас ще оставим добро поколение зависи от това колко си обичаме града. Единственото нещо, което трябва всички да ни крепи е да обичаме този град, децата си и да им дадем най-доброто!“. Кметът на Казанлък призова присъстващите да полагат грижи и да съхраняват изграденото: „Бъдете една общност! Нека всичко, което правим да го обичате, да го пазите, да ви е свидно като ваше!“.

Директорът на филиала на ДГ№15 „Звънче“ Дешка Карагенска благодари на Кмета и нейния екип за отношението към мнението и желанията на колектива на филиала по време на ремонта, на родителите - за търпението и разбирането. Към Галина Стоянова Карагенска се обърна с думите: „Пожелавам Ви все така да бъдете нежната, смелата, решителната Кметица на Община Казанлък!“

Извършените строително-монтажни работи включват: въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, подмяна на ел. инсталации, ремонт на подови настилки, стени и тавани на сградите, газификация, свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на изцяло ново оборудване и обзавеждане на детските кухни, помещения и кабинети.

Работите започнаха в края на месец октомври миналата година след официалното подписване на договора с Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Заедно с  филиала на 15-та ДГ“Звънче“ проектът включва още две детски градини в ж.к.“Изток“ в Казанлък – ДГ“Здравец“ и ДГ“Слънце“. И в трите детски градини е обновено дворното пространство, с оформени нови алеи и зелени площи с нова напоителна система, детски площадки и съоръжения.

По същия проект бяха ремонтирани и пет основни училища по населени места – селата Овощник, Хаджидимитрово, Ръжена и градовете Шипка и Крън, които отвориха врати за учениците в началото на Новата учебна година с обновени сгради и помещения.

Пресцентър на община Казанлък