Николай Златанов: До края на годината ще изплатим всички кредити, които изтеглихме през 2. мандата

28 Януари 2020, 09.30 |

Бюджетът на Община Казанлък за 2020 година е един от акцентите на предстоящата сесия на Общинския съвет на 28 януари.

Председателят на ОбС Николай Златанов поясни, че бюджетът е увеличен с близо 8 млн. лв. При 59 млн.лв. за 2019 година, през 2020 година бюджетът е увеличен до близо 67 млн. лв.: „Преди 8 години стартирахме с бюджет от порядъка на около 40 млн.лв.“

Не се увеличават през годините обаче местните приходи, които са в порядъка на 17-18 млн. лв. годишно. Т.е. увеличението е за сметка на държавно делегираните дейности, сред които възнагражденията на учителите, на педагозите в детските градини, храненето в детските заведения.

Златанов заяви, че преди 8 години кметът Галина Стоянова стартира обновяване на образователната инфраструктура на Община Казанлък. Предстои саниране на последните детски и учебни заведения по населените места. До 2021 в община Казанлък няма да има нито едно детско или учебно заведение, което да не е санирано.

Златанов подчерта, че бюджет 2020 година е съпроводен с много важна стъпка – увеличаване на таксите, които ще събира Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“.

Той припомни, че това е прието през месец декември и вече е влязло в сила: „Много важно решение, което приехме при увеличение на тези такси е, незабавно след приемане на бюджета да бъде създадена временна комисия или комисия с друг статут, която да осигури участието на общински съветници в контрола и управлението на сметосъбирането и сметоизвозването, и сепарирането на отпадъците. В този смисъл предстои една нова дейност, която да позволи на съветниците да контролират този процес.“

Златанов поясни още, че Инвестиционната програма за 2020 година ще бъде приблизително в досегашните рамки. Той подчерта, че общинското ръководство полага усилия да подобри инфраструктурата както в града, така и в селата.

Николай Златанов подчерта, че в края на 2020 година Община Казанлък ще изплати всички кредити, които е изтеглила в предходните два мандата.

В този смисъл се обсъжда възможността, да бъде изтеглен нов кредит към средата или края на 2020 година, с който да бъде финализирано подобряването на инфраструктурата както в града, така и в селата, така че основните артерии да бъдат завършени на сто процента.

„ И да започнем да мислим за други сериозни неща, като една спортна зала, която се очерта като едно сериозно предложение в настоящия мандат на Общинския съвет в Казанлък“, каза Златанов.

На второ четене Бюджетът на Община Казанлък ще бъде разглеждан на 6 февруари.


източник: в. "Искра"