НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ Е ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА НАПОС

19 Юни 2020, 19:00 |
В третия си мандат като председател на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов бе избран за председател на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. 18-то Общо събрание на НАПОС се проведе в Пловдив преди ден. На форума бе направен отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2019г. и за изминалия мандат 2015г.-2019г., както и отчет за дейността на Контролния съвет. Общото събрание избра новите членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за следващия мандат. За председател на Управителния съвет бе избран Венцислав Спиридонов - председател на Общински съвет -Велико Търново, а за председател на Контролния съвет – председателят на казанлъшкия Общински съвет Николай Златанов.