НОВ КРИТЕРИЙ ЗА ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

09 Февруари 2021, 14:05 |

По предложение на Кмета Галина Стоянова към Общински съвет – Казанлък през тази година родителите на деца в задължителна предучилищна възраст ще заплащат дневна такса за посещение на детска градина в размер на 1,00 лв., вместо досегашния размер от 1,80 лв. Решението бе гласувано единодушно на днешната извънредна сесия онлайн. В обсега на промяната влизат около 500 деца в ПГ-5  и ПГ-6 (5- и 6-годишните деца)в общинските детски градини.

Одобреното намаление е съобразено със законовите разпоредби, с цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Промените засягат Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък.

Другата промяна е свързана с приемане на нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование. Той обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска градина или училище. По предварително проучване, най-малко 270 деца биха се възползвали от новия критерий.

С направените промени ще се подпомогнат семействата на деца в задължителна предучилищна възраст, ще се подобри достъпът до предучилищно образование и ще постигне пълен обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

Гласуваните днес промени от Общински съвет – Казанлък в Наредба №26 влизат в сила със задна дата от 01 януари 2021 г.