НОВА ФОРМА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК „ИСКРА“ ГЛАСУВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

20 Декември 2021, 15.00 |

Вестник „Искра” да продължи живота си като част от Община Казанлък гласуваха днес общинските съветници на последното си редовно заседание за годината. Най-старото печатно общинско издание в България ще продължи да излиза през общинска администрация поради влошено финансово състояние като запазва досегашния си редакционен адрес на ул.“Искра“№2, непосредствено до Културно-информационния център. „Казанлъшка Искра“ЕООД е на трайна загуба и промяната ще даде възможност на печатното издание с близо вековна история да продължи да съществува.