НОВА ОГРАДНА МРЕЖА НА СТАДИОН „СЕВТОПОЛИС“

23 Октомври 2020, 12:00 |

Изцяло обновена е оградната мрежа на стадион „Севтополис“. Обезопасяването предотвратява нежелан достъп до спортното съоръжение. Община Казанлък работи и по възстановяване на обходите и на прожекторите за улеснение на работата на денонощната охрана.

Като част от освежителните дейности, през месец юли тази година приключиха ремонтните дейности на тренировъчното игрище, на съблекални и бани на стадиона. Самораслите храсти и дървесна растителност около огражденията бяха почистени.

В момента се извършва окосяване и валиране на тревния терен.

Настилката пред стадиона е обновена и се работи по изграждането на паркинг със средства на Общината. Продължава работата и по свързването на велоалеите от парк „Розариум“ – парк „Тюлбе“ – велоалеята към село Енина.

Призоваваме гражданите да ползват с удоволствие и да пазят с внимание подобренията!