НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

25 Февруари 2020, 14.00 |

Замeстник-кметът по „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ в Община Казанлък Ахмед Мехмед и управителят на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ д-р Кети Маналова се срещнаха днес с декана на Медицинския факултет към Тракийския университет доц. д-р Юлиан Ананиев и представители на катедра „Здравни грижи“, за да представят новите правила и критерии на Община Казанлък за финансово подпомагане на млади лекари и специалисти по здравни грижи.

В продължение на визията на Кмета Галина Стоянова за провеждането на по-социални политики в нейния трети мандат, от тази година сумата за медицински специализации в общинския бюджет е удвоена и към досегашното финансиране на млади специализанти са добавени и стипендии и за специалисти по здравни грижи – медицински сестри и акушерки.

Правилата и критериите за подбор на лекари – специализанти и специалисти по здравни грижи в МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“, гр.Казанлък ще бъдат широко популяризирани сред студентите на Медицинския факултет на Тракийския университет. Те са публикувани в секция „Социални дейности“ на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg, може да бъдат разгледани и тук.