Новият център на Шипка – перлата в короната на града

21 Октомври 2019, 11:52 |

„Всичко си заслужаваше!”, с тези думи кандидатът за кмет на гр. Шипка от ПП ГЕРБ (№43)  Василка Панайотова обобщи кметския си мандат 2015-2019 г. Пред събралите се шипченци тя направи ретроспекция на всичко постигнато, като определи реновираният централен площад на града като „перлата в короната на Шипка”.

През 2017 г. със съдействието на кмета на Казанлък Галина Стоянова по проект „Архитектурно оформяне и благоустрояване на площад „Иван Георгиев“  пространството около монумента на площада бе обновено. Изградени бяха сцена за масови мероприятия и амфитеатрално разположени тераси. Засадена бе подходяща за градски условия растителност, монтирано бе ново парково осветление, а наоколо бяха маркирани паркоместа. Средствата, в размер на 150 000лв. за„дейности, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централната градска част на град Шипка“, бяха отпуснати по постановление на Министерски съвет. Подновено бе и тротоарното пространство  по ул. „Христо Патрев”, прилежащ към новия мини парк. Вече са изградени алеи, монтирани са пейки и градинско осветление. Предстои изграждане на детска площадка и места предназначени за тихи игри на възрастните хора. Предвидено е засаждане на още декоративна растителност и обогатяване на съществуващите тревни площи.

През изминалите четири години Василка Панайотова успя да реши по-голямата част от залегналите през годините проблеми, свързани с  водоснабдяването и ел. захранването в града, с опазване на околната среда, с асфалтирането на пътната инфраструктура. Направени бяха промени, с които гр. Шипка вече има нов облик. Някои от тях са:  

-  подмяна на главен водопровод и водопреносна мрежа на улици в гр. Шипка

-  подмяна от на ел. захранване

-  изграждане на депо за събиране и компостиране на биоразградими отпадъци на ул.,,Ген. Гурко“.

-  асфалтиране и реконструкция на уличната пътна мрежа - ул.,,Стефан Орешков“, ул.,,Мильо Мишев“, ул.,,Генерал Радецки“, ул.,,Никола Кавалов“, ул.,,Пеньо Черньоолу“, ул.,,Генерал Мирски“.

-  Подмяна на 38 % от  улично осветление на територията на гр. Шипка.

-  Реновиране на детски площадки и провеждане на редица мероприятия с деца и младежи от гр. Шипка.

-  Изграждане на кътчета за отдих на територията на гр. Шипка.

-  Реновиране на автоспирка в центъра на гр. Шипка и превръщането й в  информационен център за гостите и туристите, посещаващи града.

-  Саниране сградата на ОУ ,,СВ. СВ. Кирил и Методий“ - гр. Шипка и  изграждане на комбинирано игрище за спорт – по проект, свързан с обновяване на образователната инфраструктура на Община Казанлък, финансиран по Оперативна програма Региони  в растеж 2014-2020.

„Преди четири години тук пред Вас обявих програмата си за мандат 2015-2019. Днес заставам в гордо вдигната глава отново пред Вас, за да Ви кажа, че я изпълних на 99%. Това, което не успях да реализирам по независещи от мен причини, е да бъде открита аптека – разговарях с няколко собственика на големи вериги аптеки, но отказаха с мотива, че жителите на Шипка са под 2000 и не им е било рентабилно. За изграждането на канализация също съм предприела нужните действия още през 2016 г., като ще продължа да търся варианти и в следващия мандат”, заяви пред шипченци кандидатът за кмет на гр. Шипка от ГЕРБ (№43) Василка Панайотова.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!