НОВИТЕ ЕЛЕКТРОБУСИ ЩЕ ОБСЛУЖВАТ ИЗЦЯЛО ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ ПРЕЗ ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАНИНВЕСТ“ЕООД

21 Декември 2020, 11:35 |

Решение за сключването на три договора за ползването на електробусите гласува на последната за годината редовна сесия Общински съвет – Казанлък. Подкрепените днес договори, на заседание онлайн, уреждат условията за предоставяне на услугата обществен транспорт на Общинското търговско дружество „Балканинвест“ЕООД, което ще изпълнява услугата обществен транспорт за територията на града. Договорно Общината отдава на общинското предприятие под наем 7-те нови превозни средства, 4-те зарядни станции, новоизграденото депо за съхранение на електробусите.

С новото договаряне на практика се прекратява клауза от сега действащия договор с частната фирма за услуга „Обществен транспорт“, за което тя е предизвестена през месец август, т. г.. Частният превозвач ще продължи да изпълнява междуселищните линии, а Общинското търговско дружество поема изпълнението на вътрешноградските линии с новите електробуси. Решението за допълването на дейността на „Балканинвест“ЕООД за обществен транспорт бе взето на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък през месец май, 2018 година.

С днешното гласуване на общинските съветници в Казанлък се правят следващи, последователни стъпки в изпълнение на проекта „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Екипът на Кмета Галина Стоянова работи по бъдещи проекти, с които да осигури модерен екологичен транспорт и за всички населени места на територията на общината.

Продължава подборът на персонала, който ще работи с електробусите: шофьори, монтьори, диспечери и всички други длъжности, които ще бъдат назначени на работа към Общинското предприятие. Паралелно с това, върви въвеждането в експлоатация на системата за електронен транспорт - въвеждане на електронните табла за движение и електронната система, която трябва да бъде инсталирана за диспечерите и за контрола на движение на електробусите.

Приключването на тези две дейности ще позволи Община Казанлък да въведе новия екологичен обществен транспорт в края на месец януари през новата 2021 година.