ОБЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

08 Април 2020, 13:00 |

До края на извънредното положение Община Казанлък ще изпълнява проекти с външно финансиране от Инвестиционната си програма. В тази връзка:

  • възложено е да се завършат дейностите по асфалтиране и изграждане на тротоарни площи на ул. „Олимпиада” и ул. „Толиати”.
  • улиците „Козлодуй”, „Индустриална” и „Хан Аспарух” са частично изкърпени, поради отклоняване на движението по тях след затваряне на надлеза;
  • изпълнението на ремонтните дейности по надлеза са възложени и финансирането е с държавни средства;
  • избира се изпълнител на реконструкцията на ДКЦ „Поликлиника”. Ремонтът ще бъде възложен, тъй като средствата са осигурени по проект с външно финансиране;
  • възлага се изпълнението на реконструкцията на училището в с. Розово, предвид това, че средствата са по проект „Красива България”;
  • по Постановлението на МС от 2019 г. е възложено асфалтиране на улици в населените места в община Казанлък;
  • възложени са дейностите по подмяна на тротоарни настилки. Те обаче ще бъдат прецизирани предвид другите нужди, които налага извънредното положение в страната;
  • от днес започва ремонтът на централната паркова зона като общинското предприятие ще изгражда поливна система и осветление и ще положи трайна настилка по алеите.

Всички останали обекти от Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020 г. ще се възлагат само при наличие на осигурен външен ресурс или чрез финансиране по оперативните програми, докато не са готови разчетите на приходната част за месеците април и май предвид извънредното положение.