ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 г. НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

11 Януари 2021, 15:00 |

Уважаеми съграждани,

Представяме Ви проект за бюджет  на Община Казанлък за 2021 г.

С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи.

Проект на бюджет 2021 г.

Рамка на бюджет 2021 г.

Приходи от местни данъци

Разходи за държавни дейности

Разходи за местни дейности

Разходи за дофинансиране

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.01.2021 г. от 17 часа в залата на Кино "Лекс", южният вход на сградата на Общината, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.