ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ!

05 Май 2020, 12:00 |

От началото на кризата с разпространението на заразата с COVID-19 Община Казанлък срещна подкрепата и съдействието на редица доброволци, които се включиха с безвъзмездна помощ в няколко направления:

  • Дежурство на тел. 0 700 400 56 – Спешния телефон на Община Казанлък. Доброволците приемаха заявки , от възрастни, самотноживеещи и/или болни хора за доставка на медикаменти, хранителни продукти и топла храна 24-часа в денонощието се приемат заявки;
  • Дежурство на тел. 0887700846 на медицински сестри от училищното здравеопазване,  които предоставяха информация и консултации на здравнонеосигурени лица;
  • Доброволци, които в началото на извънредното положение разнасяха и разлепяха информационни листовки за мерките и спешните телефони за информация;
  • Доброволци, които участваха в периодичната дезинфекция на града и населените места;
  • Доброволци, включени в екипите за контрол върху спазването на противоепидемичните разпоредби на здравния министър и кмета на общината по въведените мерки за предотвратяване на разпространението на Covid 19.

На всеки един от Вас, уважаеми доброволци, поднасяме най-сърдечни благодарности за потвърдената добра воля и ярък пример за проявена човещина във време на сериозни предизвикателства!

НАНЧО СЕМЕРДЖИЕВ                

КРАСИМИР ОРТАКЧИЕВ

АДРЕАН КАЧАНОВ                                                                                                                

ИРЕНА ДУНАВСКА

НИНА ТИЛЕВА

ТАНЯ ИВАНЧЕВА

МИЛКА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА

ЕЛИЦА ВАКЛИНОВА

ТАТЯНА ТЕНЕВА

КРИСТИНА ПЕЕВА

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА

ВАНЯ ЖЕКОВА

СЕВИНА КЕМАЛОВА

КРИСТИЯН ЖЕЛЯЗКОВ

ГАЛИНА МОЛЛОВА

МИЛЕНА ДЕРВИШЕВА

МРЦ „Взаимопомощ“

Румен Сомов 

Красимир Цанев

Атанас Митев 

Деница Дачева

Тони Димитрова,

Рубен, Португалия

Слим, Тунис

Марта, Испания

Олегс, Латвия

Анджелик, Франция

Мотоклуб „Черните рози“

 

Вие доказахте, че заедно можем да се справим!