Община Казанлък е в готовност за новата учебна година

14 Септември 2017, 11:35 |

582 са записаните първокласници до момента. Техният точен брой ще бъде ясен на 15.09.2017 г., когато регистрите на всички ученици ще бъдат качени в националната електронна информационна система на образованието. Всичките 22 общински и 4 държавни училища на територията на община Казанлък утре ще отворят врати в готовност да посрещнат учениците.

 

Тенденцията броят на учениците в задължителна училищна възраст да намалява се запазваи за Казанлък. През учебната 2016/2017 г. училищният праг са прекрачили общо 8 039 ученици. Първокласниците тази година ще са по-малко от предходната, броят на учащите се в средното образование намалява. Въпреки това, с изключение на Професионалната гимназия по строителство, която е държавно училище, през последните осем години в община Казанлък няма закрита паралелка и дори училищата с малък брой ученици успяват да се справят и да осигурят добра образователна подготовка за децата.

С брой ученици под 80 са три основни училища – вселата Бузовград и  Шейново и град Шипка, с най-голям брой ученици е СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък – 1 020.

За миналата година отпадналите ученици в задължителна училищна възраст са 136 по данни на Регионално управление по образованието – гр. Стара Загора (за сравнение - в Стара Загора са приблизително 2 000!). Причините за отпадане са социални (незаинтересованост на родителите, проблеми между родителите в семейството, родителите не пускат децата си на училище), икономически (липса на средства за дрехи и обувки, учебници и тетрадки, работят, за да издържат семейството), етнокултурни (основно при ромската общност). Към настоящия момент се осъществяват дейности по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които бяха обсъдени на работната среща преди дни между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, началника на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова, кмета на община Казанлък Галина Стоянова и екипите по обхват, включващи представители на училища, детски градини, Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР – Казанлък, кметове на населени места, здравни медиатори.

От общо 582 първокласници към момента, за приблизително 180 от тях българският език не е майчин.През последните години Община Казанлък изпълнява няколко проекта с външно финансиране – за интеграция на деца, чиито майчин език не е българският и успява да обхване всички деца още от 1 клас.

През летния период в почти всички детски и учебни заведения бяха извършени текущи ремонти с цел подготовка на материалната база за новата учебна година. На по-късен етап ще стартират ремонтните дейности в СУ „Екзарх Антим І“, основните училища в селата Хаджидимитрово, Ръжена, Овощник и градовете Крън и Шипка. Причината за забавяне е, че средствата се осигуряват от външни за общината източници (по проекти с финансиране от Европейския съюз). Общината има готовност да пребазира всички училища дори в учебно време, като няма да се допусне нарушаване на учебния процес. Към настоящия момент филиала на ДГ № 6 „Еделвайс“ в гр. Крън се помещава в предоставените от основното училище в населеното място класни стаи, тъй като се извършва цялостен ремонт на покривната конструкция на сградата на детското заведение. По предварителни разчети ремонтните дейности следва да са приключили до средата на м. октомври 2017 г. и децата и преподавателите да се върнат в обновена база.

Всички училища и детски градини са осигурили необходимите учебници и учебни помагала за своите възпитаници. Децата в предучилищни, подготвителни групи са 1146.

Почти всички детски и учебни заведения са обезпечили учебния процес с квалифицирани преподаватели. На срещата собразователния министър Красимир Вълчев беше поставен въпросът с осигуряването на специалисти по предмети като Български език и литература, Физика и др. Директорите получиха уверението, че МОН правят всичко възможно българският учител да бъде мотивиран да работи в системата – увеличаване на основната работна заплата, допълнителна квалификация, по-добри условия на труд и т. н.

 

Пресцентър на община Казанлък