Община Казанлък има готовност за изграждане на нови велоалеи, търси финансиране

22 Декември 2018, 16:53 |

Изграждането на нови велоалеи и реновирането на настоящите е приоритет на Община Казанлък през следващата година. Това стана ясно по време на среща между ръководството на Общината и сдруженията „Резонанс” и „Вихъръ”, иницииращи изграждането на повече велоалеи на територията й. „И вие, и ние имаме общи идеи, което показва, че преди седем години правилно сме разчели желанието на съгражданите ни да развиваме града и населените места в тази посока. Днес инфраструктурата ни е на ниво, което позволява да се фокусираме и върху по нататъшното й развитие в посока тротоарни площи и велоалеи. Пътят за постигането на това не е кратък и изисква редица изпълнени условия, за да са на лице крайните резултати”, заяви кметът Галина Стоянова, като разясни на присъстващите, че това са сравнително големи проекти, по които се търси външно финансиране от ЕС и държавния бюджет, в паралелна конкуренция с още 264 общини.

В Общия устройствен план на Казанлък е заложено изграждането на велоалеи, като за неизградените  ръководството на Общината продължава да търси финансиране – основно чрез средства от ЕС или от републиканския бюджет. Със средства по оперативна програма вече е факт велоалеята, свързваща парк Розариум с парк Тюлбето, както и тази до с. Енина. На етап кандидатстване за финансиране е и проектът „Светът на траките”, с изготвен инвестиционен план и разрешение за строеж. Част от този проект е именно изграждането и на велоалея с дължина 6 670 м, която по естествен път ще свърже Тракийската гробница в парк Тюлбето с парк „Розариум”  в посока: гр. Крън гр, Шипка, атракциона по проекта „Светът на траките”, гробниците: Оструша, Хелвеция, Грифони и Шушманец. „Община Казанлък е една от първите общини в страната, готова да сключи договор за финансирането на проекта по фонд Флаг”, заяви кметът Стоянова.

В момента Община Казанлък разполага с работен проект и за изграждането на още една велоалея – тази по пътя гр. Казанлък – язовир Копринка. Предстои неговото одобрение, като и за този проект ще се търси външно финансиране, предвид недостатъчния бюджет на Общината. Проектът предвижда разширяване на пътния участък с 2,40 м за велоалея, като същевременно трябва да бъде направен цялостен ремонт на сегашната пътна настилка, в т.ч. заздравяване на цели участъци и решаване проблема с отводняването му.

В Общия устройствен план на Казанлък са заложени трасета и за бъдещи велоалеи, които да бъдат проектирани, в т.ч. и за с. Розово и с. Овощник.

В рамките на работната среща, по предложение на председателя на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, ще бъде сформиран Инициативен съвет от двама представители на Община Казанлък и седем от младежките организации. Така по време на организираните от младежите срещи с граждани по места Съветът ще съдейства за по-добър диалог между гражданите и общинското ръководство при изготвяне и планиране на бъдещите дейности за реконструкция и изграждане на велоалеи на територията на общината. 

Срещата в края на седмицата ръководството на Община Казанлък определи като ползотворна и благодари за активността и съдействието на представителите на младежките организации за решаване на въпросите по изграждане на нови велоалеи за по-здравословен начин на живот и опазване на околната среда.