ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗШИРИ ПАРК “РОЗАРИУМ” ДО РЕАЛНИТЕ МУ ГРАНИЦИ

28 Октомври 2022, 15.00 |