ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОСЪДИ ФИРМАТА, ОТГОВОРНА ЗА СТРОЕЖА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА

04 Март 2020, 14.00 |

Община Казанлък осъди на първа инстанция строителната фирма, отговорна за рухналия строеж на новата сграда на Националния център по природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков”. Общината спечели делото и срещу двете застрахователни дружества във връзка с изплащането на обезщетение.

Съгласно решението на Софийски градски съд фирмите следва да заплатят на Общината сумата от 357 074,34 лв., като така я обезщетяват за претърпени имуществени вреди, в следствие рухването на сградата.

Инцидентът се случи през юни 2015 г., като още тогава Община Казанлък предприе всички необходими действия, както по обезопасяване на района и съседната сграда, така също и по установяване на причините и отговорността за създалата се ситуация. 

Решението на Софийски градски съд подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.