ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОСЪДИ ТРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ ЗАРАДИ СРУТЕНАТА СГРАДА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ

20 Февруари 2024, 18:00 |
С решение на Върховен Касационен съд  на Република България, Община Казанлък осъди три застрахователни компании за претърпени вреди от срутването на сградата на Природо-математическа гимназия ,,Никола Обрешков” в Казанлък на 22.06.2015г.  Застрахователите на строителя ,строителния надзор и проектанта са осъдени да заплатят на Община Казанлък 
обезщетение за претьрпени имуществени вреди общо в размер на 807 074,34 лева заради виновно тяхно поведение и допуснати грешки довели до срутването. Решението на ВКС е окончателно.