ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОЛУЧАВА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ

16 Февруари 2024, 15:00 |
На последното си заседание, на 14 февруари, Министерският съвет реши община Казанлък да получи собствеността върху държавни имоти - частна държавна собственост за реализирането на обект: „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка“.
Проектното трасе на обекта започва на 20 м след разклонението с първокласен път I-6 и продължава на запад в прав участък до Т-образно кръстовище с общински път SZR1066.
Терените се намират в с. Копринка, община Казанлък, и до момента са били в управление на областния управител на Стара Загора.