ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕ „ЗЛАТНА ЯБЪЛКА“ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ЗА ЦЯЛОСТНА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА

31 Май 2022, 20:45 |

Национална мрежа за децата отличи тази вечер в Столичния куклен театър Община Казанлък с наградата „Златна ябълка“ за цялостна, системна и целенасочена политика в подкрепа на децата и семействата. От името на Кмета приза получи заместник-кметът Лилия Цонкова: „Това е висока оценка за дългогодишните политики на Кмета Галина Стоянова и нейния екип в социалната сфера. За нас е стимул да продълаваме да ги развиваме и надграждаме.“, коментира Лилия Цонкова.

„Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.“, посочват от Националната мрежа за децата. В мотивите да отличи Община Казанлък от неправителствената организация посочват промяната на средата – ремонтираха се всички детски градини, училища, изградиха се множество детски площадки не само в общинския център, но и в малките населени места. Създадени бяха множество социални услуги в подкрепа на уязвимите деца и семейства.

Те оценяват осигуряването на пълноценно хранене на всички деца в ранна възраст, се изгради кухня-майка, която осигурява не само добро хранене на децата в детски градини, но и се разширяват пунктовете на детска млечна кухня в малките населени места, за да достига до повече деца. Купонът за храната е на символичната цена от 0,50 лв. на дена, за да се даде възможност на повече семействата да се възползват от нея.

Всяка година в общинския бюджет се отделят средства за програмата „Инвитро“ и се разпределят за семейства с репродуктивни проблеми.

Община Казанлък осигурява еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. в подкрепа на младите родители в общината, под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни за всяко новородено дете.

По проект беше обновена материалната база на болницата, вкл. детско и родилно отделение. В последствие екипът на Община Казанлък, съвместно със сдружение „Бъдеще за децата“, инициираха кампания за закупуване на допълнително оборудване на Родилно отделение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, за да може все повече майки да предпочитат да родят децата си в нея.

Община Казанлък е и важна част от споразумението за превенция на изоставянето на деца в родилно отделение.

В Програмата за закрила на детето се планират и изпълняват дейности, насочени към различни групи деца – уязвими деца и семейства, талантливи деца, като се заделят необходимите средства да тях.

През последния месец Община Казанлък, в партньорство със сдружение „Бъдеще за децата“, стартира проект, по който ще бъдат изградени т. нар „Къщи на семейството и общността“ по модела „Сигурен старт“. В тях родителите ще могат да общуват помежду си, да получават полезна информация за грижата за децата си, да намират подкрепа, когато имат проблем, да играят с децата си. Къщите ще са в град Казанлък, в близост до ромския квартал и в две малки населени места. Ще бъде осигурена устойчивост на създадената от сдружение „Бъдеще за децата“ и функционираща детска къща в село Горно Черковище.

От Национална мрежа за децата – алианс от неправителствени организации признават, че е трудно да бъдат изброени всички дейности, осъществени от Община Казанлък по отношение подкрепа на децата и семействата и подчертават: “Важно е, че не са еднократни инициативи, а са системни и целенасочени усилия в тази посока.“.

Оценени са различни инициативи, които насърчават участието на децата. Последната от тях е организираното обсъждане на дейността на бъдещата детска академия за талантливи деца в село Розово. В него взеха участие ученици и родители, учители. Конкретно, за да се достигне до мнението на децата и да се събере максимално много информация от тях, беше използван игрови подход.

Община Казанлък подкрепя различни спортни, дарителски инициативи организирани от децата.

Създаден е Младежки общински съвет, децата участват във вземането на решения, отнасящи се до тях.

Важен мотив за номинацията е подкрепата на екипа на Община Казанлък към детските организации, които работят на територията на общината. Мнението на организациите винаги е било търсено при вземане на решения, касаещи децата. Програмите за закрила на детето се разписват винаги с тяхно участие. Всички социални услуги, работещи с деца са делегирани на неправителствени организации.

Национална мрежа за децата връчи наградите „Златна ябълка“ тази вечер за дванайсти пореден път. Целта е да бъдат отличени личности, организации и институции, които с работата си са допринесли за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние.

Целта на наградите е да подчертаят колко е важно специалното внимание към всяко дете и да се представят най-добрите практики във всички сфери на детския живот.

Наградите се връчват в категориите: Герой на децата, Детска организация, Училище/детска градина, Община, Благотворител, Журналист, Специална награда и Награда за цялостен принос.

За първи път всички номинации бяха отворени за широката общественост и всеки имаше възможност да номинира участници.

Победителите се избират от експертно жури, а наградите за Герой на децата и Детска организация се определят с онлайн гласуване.