Община Казанлък предотвратява загубите на минерална вода чрез внедряване на решение за „Интернет на нещата“ от А1

12 Ноември 2020, |

Комплексната система осигурява проследяване и контрол в реално време на употребата на безценната течност в общината от водоизточника до крайния потребител

А1 въведе първото по рода си решение в страната за измерване и дистанционен мониторинг на минерална вода в Община Казанлък. То е базирано на „Интернет на нещата“ и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT). Чрез него Община Казанлък разполага с комплексна система за следене консумацията от водоизточника до крайния потребител и контрол и предотвратяване на загубите в реално време. Така се повишава ефективността на работата на представителите на местната администрация, тъй като се увеличава точността на измерването. Благодарение на високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитането на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.

Решението на А1, въведено в Община Казанлък, включва достъп до платформа и уеб базиран софтуер за мониторинг и управление на данните. Системата осигурява разпределение на разхода на вода между предварително зададени часови интервали, както и мониторинг и анализ на тенденциите при изменение на потреблението. Представителите на общината получават таблично и графично представяне на ключови показатели, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и със SMS.

Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби“ в А1 България коментира:
„За А1 един от ключовите приоритети е със силата на технологиите да помагаме за решаване на реалните проблеми в обществото. Проектът ни в Община Казанлък е пример за това как дигитализацията и иновациите в сферата на „Интернета на нещата“ допринасят както за оптимизацията на работата на общината, така и за предотвратяване на загубите на минерална вода, и не на последно място – опазване на природните ресурси.“

Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък заяви: „Превръщането на Казанлък в динамично развиваща се община, която съчетава устойчивото развитие на индустрията и туризма винаги е било сред нашите приоритети. Вярвам, че чрез въвеждането на модерни, технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода, ще постигнем максимална ефективност и осезаема полза за обществото.“

Реализираният в Община Казанлък проект на А1 помага за предотвратяване на загубите на минерална вода по целия й път от водоизточника – до крайния потребител. Той включва комплексна високотехнологична система за измерване, дистанционно отчитане и предотвратяване на загубите на минерална вода от Сондаж 3 на територията на Община Казанлък. Локациите, които са оборудвани със специализирани високотехнологични водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа - Училище „Антим Първи“, „Градска баня“, хотел „Зорница“, хотел „Казанлък“ и хотел „Роза“. А1 предлага високотехнологичната услуга за комплексен мониторинг и анализ на потреблението на минерална вода в партньорство с Кюбико.

Благодарение на получаваните от високотехнологичната система информация и анализ в реално време представителите на общината могат бързо да реагират в случай на възникнал проблем по водопреносната мрежа. Тестовете на системата показват, че използваното оборудване не пропуска нито една капка вода, преминала през преносната мрежа. За мониторинга на минерална вода се изисква по-различен подход и устройства от обичайно използваните от А1 при мониторинг на водопроводната мрежа на ВиК дружества и индустриални компании. При решението в Казанлък са използвани ултразвукови водомери, които са без подвижни части и са защитени от варовикови отлагания, поради специфичния химичен състав на минералните води.

Високотехнологичната услуга на А1 има капацитета да помогне за предотвратяване на загубите на минерална вода и на редица други общини и компании у нас, предвид факта, че България е една от държавите с най-много източници на минерална вода в света, а в Европа е на второ място след Исландия. Според направените от компанията тестове, решението е по-точно и надеждно от до момента използваните в тази насока.

Решението, въведено в Община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на „Интернета на нещата“, като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. При тях А1 залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства - по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката. За разлика от другите стандарти за изграждане на мрежи от типа „Интернет на нещата“ (IoT), като LoRA, използваният от А1 стандарт NB-IoT позволява изграждане на мрежа от голям брой смарт устройства, които обменят информация помежду си в реално време.