Община Казанлък приключва финансовата 2017г. на плюс над милион

24 Август 2018, 17:47 |

С над 9 млн.лв. повече от 2015г. и над 3 млн. лв. повече спрямо 2016г. е отчетеният Бюджет на община Казанлък за 2017г. Представянето пред обществеността се състоя днес в залата на Културно - информационния център на ул.“Искра“№4 с участието на заместник – кмета по„Инфраструктура, строителство и транспорт“.

Директорът на дирекция „Финанси и бюджет“ в Общината Славена Бояджиева отчете 19 400 694лв. общински приходи и 27 989 528лв. -- държавни. Спрямо първоначалния план, взаимоотношенията с централния бюджет са с над 4 378 300лв. повече, които са насочени основно за образование и местни дейности като изграждане и ремонт на уличната мрежа.

Допълнителни целеви трансфери Община Казанлък е получила главно за реконструкция на водопроводната мрежа в ж.к.“Изток“, в размер на близо 800 000лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и над 900 000лв. по линия на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в казанлъшките квартали „Кулата“ и „Крайречен“.

Със свои бюджетни средства 89 000лв. Община Казанлък е съфинансирала  проект към Министерството на труда и социалната политика по „Красива България“ за подобряване на инфраструктурата в Детска ясла №8 „Васил Левски“ в Казанлък.

Тенденцията към нарастване на събираемостта на данъчните приходи се запазва и през 2017г. като увеличението спрямо 2016г. е с над 280 000лв., главно от платени данъци за МПС, недвижими имоти и придобиване.

При отчитането на Бюджет 2017г. пред обществеността стана ясно, че Община Казанлък стриктно е спазвала указанията на Министерството на финансите за запазване на положително бюджетно салдо и приключва финансовата 2017-та на плюс 1 436 553лв.

Пресцентър на община Казанлък