Община Казанлък работи по проект на 2 етапа за ремонта на ДКЦ

25 Октомври 2018, 15:31 |

Проектът за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ, гр. Казанлък“ е преработен, като е въведена етапност в неговото изпълнение, съобщи кметът на община Казанлък Галина Стоянова на редовна сесия на Общински съвет – Казанлък, в отговор на питане по темата на общински съветник. На първи етап в Поликлиниката ще бъдат изпълнени топлоизолация на фасади и покрив, подмяна на дограма и подмяна на осветителни тела в общите части на сградата. На втори етап ще се реализират газификация, подмяна на отоплителна инсталация и подмяна на осветителна инсталация във всички помещения на сградата. Именно първи етап на строителството ще бъде внесен в Националния Доверителен Еко Фонд за осигуряване на финансиране. Към настоящия момент проектът е в Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Стара Загора за контрол и проверка и тече законно установеният срок за влизане в сила на Заповедта на Главния архитект за въвеждане на етапност в изпълнението на проекта.

Забавянето на ремонта на ДКЦ в Казанлък е следствие от продължилото няколко години търсене на решение за финансиране от страна на Националния Доверителен Еко Фонд за подобни проекти - регистрирани като търговски дружества обекти, в които се предоставят услуги, които са вид стопанска, т.е. икономическа дейност. Финансирането за такива обекти може да се предостави като се прилага законодателството за държавните помощи. В периода 2015 – 2017г. това беше основната причина за провеждане на междуведомствени срещи и разговори за изясняване на казуса и Община Казанлък, както и много други бяха в „изчаквателен режим“.   

Тази година НДЕФ разреши финансирането им, но с намалени суми за строителните дейности. Това наложи Община Казанлък да преработи проекта на два етапа, за да бъде той допустим по новите критерии на НДЕФ. Решението от Фонда за финансиране идва след внасяне на документацията за предварителен контрол от НДЕФ, преди да получим одобрение за обявяване на обществена поръчка. За да може да се сключи договор за финансиране с НДЕФ трябва да е достигнат етап за откриване на строителна площадка, т.е., трябва да са проведени всички обществени поръчки и да са сключени договорите с всички фирми-изпълнители, включително Строителя.

Последният Инвестиционен проект, по който Община Казанлък работи е на обща стойност 850 831,19лв. с ДДС, от които 85% поема Фондът, а Община Казанлък – 15%.

Пресцентър на община Казанлък