ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СЕ СДОБИ С ОЩЕ ЕДИН ЧИСТО НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

20 Декември 2023, 18:05 |

Община Казанлък получи чисто нов училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката, след изпратено мотивирано искане от кмета на общината г-жа Галина Стоянова. Предоставеният автобус е част от продължаващата активна политика на министерството за улеснен достъпът до образование на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Новото возило е 32+1 местно, оборудвано, съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици. Предстои пререгистрацията му в КАТ, както и облепването му с обозначителни надписи, за да може да се ползва по предназначение.

Припомняме, че през месец май 2021 г. Община Казанлък получи два нови училищни автобуси, предоставени от Министерство на образованието и науката, за обезпечаване на безплатния превоз на децата и учениците от населени места, в които няма училище до средищните училища в общината.