Община Казанлък спечели проект по „Красива България“

07 Юни 2017, 15:43 |

През лятото Община Казанлък ще ремонтира Дневна детска ясла №8 „Васил Левски“. Това стана възможно с Решение №2 / 30.05.2017 г. на Управителния съвет на Проект "Красива България" (ПКБ) 2017 към Министерството на труда и социалната политика, по който Община Казанлък кандидатства. Участието на Общината в Кампания 2017 по Проекта бе за Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", по Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура".

Общата стойност на проекта  е в размер на 179 792 лв. с ДДС, от които 50% е съфинансирането от Община Казанлък и 89 896 лв. с ДДС (50 %) - от Проект "Красива България".

Предвидените дейности за подобряване на състоянието на сградата на детската ясла са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт на покрива.

За детското заведение, допълнително, Община Казанлък планира газификация, която ще финансира от собствения си бюджет за 51 600 лв.

Детската ясла се намира в кв. „Васил Левски“, където живее почти една трета от населението в Казанлък. Тя отваря врати в далечната 1969 година и оттогава до сега са правени само козметични подобрения и никога не е извършван сериозен ремонт. В сравнение с другите детски заведения на територията на Казанлък, сградата на ДДЯ №8 е една от тези в най-лошо състояние. Успешното представяне на Община Казанлък по Проекта „Красива България“ дава възможност за изпълнение на предвидените дейности, което значително ще подобри материалната база за близо 60 малки деца, в 4 яслени групи и 23 души персонал на яслата.

 

Пресцентър на община Казанлък