ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ IV

27 Юни 2023, 12:00 |

Община Казанлък ще изпълнява проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика“ по Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ IV.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с водещ бенефициент Община Чезена, Италия и 8 партньори, в т.ч. Казанлък, Краков (Полша), Гданск (Полша), Вила Нова де Сервейра (Португалия), Бетера (Испания), Лерос (Гърция), Лайпциг (Германия), Пермет (Албания).

Цел на програма УРБАКТ IV  е да насърчи устойчивото градско развитие чрез подобряване на капацитета на европейските градове относно разработването на интегрирани градски политики за справяне със специфични проблеми.

Проект AR.C.H.ETHICS обединява 9 различни по големина града в ЕС, които споделят наличието на паметници на дисонантното наследство.  Дисонантното наследство е свързано с исторически събития, част от сложно и противоречиво минало. На територията на община Казанлък като обект на дисонантното наследство се определя паметникът „Бузлуджа“.

Ще бъде създадена URBACT Местна група, която ще се състои от заинтересовани страни - граждани, НПО, училища и др., които имат отношение по темата и ще бъдат отговорни за разработването и изпълнението на Плана за действие. Той ще включва мерки и дейности за устойчиво управление на дисонантното наследство. Изведените решения и мерки от Плана за действие ще бъдат тествани в края на проекта.

Дейностите по проекта целят повишаване на капацитета на Община Казанлък за превръщането на дисонантното наследство в двигател за социална иновация. Устойчивото управление на дисонантното наследство е възможност да се създадат „лаборатории“ от градски заинтересовани страни на тема „Европейска идентичност и сходни ценности“. Историята се ползва като инструмент за ориентация в настоящето и планиране на бъдещето. Иновативният и креативен подход към дисонантното наследство има потенциал да инициира комуникация на темите формално/неформално обучение и устойчив културен туризъм.

Община Казанлък е една от шестте български общини, които ще участват в мрежите за съвместно планиране по Програма УРБАКТ IV.

Проектът е с продължителност 30 месеца, на обща стойност 65 725,00 евро (128 546,93 лв.), от които 80% БФП по програма УРБАКТ IV - 52 580,00 евро (102 837,54 лв.) и 20% съфинансиране от Община Казанлък - 13 145,00 евро (25 709,38 лв.).