ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАКУПИ НОВА ТЕХНИКА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

27 Октомври 2021, 11:46 |

Два нови сметосъбирачни камиона ще ползва Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. Машините са подходящи за по-тесни и натоварени улици. Новите придобивки ще заместят амортизирана техника, която при повреда нарушава графика за сметосъбиране и сметоизвозване.

Всеки момент се очаква доставката на терен и на нов контейнеровоз.

Новата техника е закупена със средства от План – сметката на ОП „КД и ПИС“, след одобрение на Общински съвет – Казанлък. Придобивките ще подобрят качеството на работа по услугите на Общинското предприятие по чистота за сметосъбиране и сметоизвозване.