Община Казанлък започна премахването на незаконни постройки на входа на града

14 Юни 2017, 12:21 |

След изтичане на законовия срок за премахване на незаконните постройки с нарочна заповед на Кмета от днес Община Казанлък премина към процедура по принудителното им разрушаване в района на квартал „Казмера“, известен като ромската махала в града.

Действията на Общинската администрация започват още в края на 2016 г. с издаването на Констативни протоколи за 13 опасни и самосрутващи се сгради и 2 - извън закона, изградени върху общински терен, с начин на ползване „Пасище“.

Община Казанлък премина през всички етапи по Закона за устройство на територията за уведомяване на живущите в незаконните помещения да предприемат сами действия по преместването си и премахването на постройките, преди да пристъпи към принудително премахване.

С категоричните си действия Община Казанлък предотвратява разрастването на грозната гледка до обходния път на града и няма да позволи превръщането на мястото в ново ромско гето.

 

Пресцентър на община Казанлък