ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНЛЪК: ПОЛЗВАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ!

18 Март 2020, 13:00 |

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве и с цел намаляване на риска от разпространение на COVID-19, Общинска администрация Казанлък призовава гражданите да се възползват от възможността за заявяване и получаване на административни услуги по електронен път.

Електронните услуги са достъпни на сайта на Държавна агенция електронно управление, чрез портала www.e-gov.bg. Там можете да заявявате, заплащате и получавате административна услуга. Условие за ползването е заявителите да притежават квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Важно за гражданите и бизнеса е възможността за водене на кореспонденция с Общината, без необходимостта от посещение на място, чрез използване на системата за сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща и позволява изпращане, получаване и съхранение на ел.документи от публични органи, физически и юридически лица.

За ползването на е-връчване е необходима регистрация, която може да се направи с ПИК на НОИ или отново с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Напомняме, че предвид сериозността на ситуацията за превенция срещу появата на COVID-19 и ангажираността на всички институции:

- ВСИЧКИ РАЗПЛАЩАНИЯ СА РАЗСРОЧЕНИ ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА;

- ПРИЗОВАВАМЕ ХОРАТА ДА ОСТАНАТ ВКЪЩИ и да се обръщат към Администрацията на място само в краен случай!