Общинският съвет в Казанлък прие на първо четене бюджета на Общината за 2019 г.

28 Януари 2019, 18:00 |

Общинският съвет в Казанлък прие на първо четене бюджета на Общината за 2019 г. Това стана по време на 47-ото заседание на Общинския съвет. Кметът Галина Стоянова представи акцентите в новия бюджет. Подобрения в сферите на здравеопазването и инфраструктурата в детските заведения ще бъдат едни от приоритетите за Община Казанлък през 2019 година. В бюджета за 2019 ще продължи и последователната политика на Общината по осигуряване на съфинансиране на проекти с външно финансиране.

С 2 644 823 лв. повече спрямо 2018 г. ще разполага през годината Община Казанлък, като общият размер на сумата е 53 141 414 лв.

През 2019 година се предвижда Общината да продължи своите дейности по подобряване на средата на децата в детските заведения. Сред тях са основен ремонт на отоплителната инсталация на Общински детски комплекс „Иван Рилски“ с 32 500 лв., внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска градина „Славейче“ по проект „Красива България” в размер на 236 хил. лв., от които 50% е съфинансирането от Община Казанлък. С допълнителни бюджетни средства в размер на 117 хил. лв. ще бъдат извършени дейностите по топлоизолация на детското заведение. Предвидени са и ремонтни дейности в Детска градина „Звънче", основен ремонт на оградата и изграждане на видеонаблюдение на Детска градина „Снежанка", изграждане на детски съоръжения за дворовете на детските градини „Здравец", „Еделвайс" и „Мечо Пух".

За ремонта на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ Поликлиниката в Казанлък са предвидени 907 133 лв. по линия на Националния доверителен екофонд, с 15% съфинансиране от общинския бюджет – 136 160 лв.

Със средства от бюджета за 2019 е планиран ремонт на сграда на читалището в с. Бузвоград с 10 хиляди лева и изграждане на тенис игрище в град Крън с 92 528 лв. И през 2019 година ще бъде запазено равномерното разпределение на бюджетни средства за асфалтиране между град Казанлък и населените места, за което общо са предвидени над 2 млн. лв. За цялостно ремонтиране на бордюри и тротоари са заделени 200 хил. лв., за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 200 хил лв., за частично изкърпване на улици – 150 хил. лв.

Най-голям ще бъде разходът на Община Казанлък за дейностите по чистота. 5 096 296 лв. са заделени за събиране, превозване, транспортиране и депониране на битовия отпадък. Общината дотира изцяло дейността по чистота, тъй като Такса „Битови отпадъци“ не е променяна през последните 6 години. При еднаква събираемост всяка година отчисленията към РИОСВ - Стара Загора драстично растат – при заплащани 45 лв. на тон извозен боклук тази година догодина таксата скача на 57 лв. Едно от сериозните предизвикателства през следващата година ще бъде изработването на схема за облагане на физическите лица на база на количество генериран отпадък, която да заработи през 2020 г.

За всичките 624 служители на Общината и второстепенните звена на местна издръжка е заложено 10 процентно увеличение на заплатите.

Акцент по отношение разпореждането с общинска собственост е възможността на Община Казанлък през 2019 г. да обяви конкурс за изграждане на нова сграда в Несебър на територията на т. нар. Бунгала.
И през 2019 г. Инвестиционната програма продължава политиките от предходните години за подобряване състоянието на настилките по улиците в населените места и в града, като вложените средства в населените места се определят на пропорционален принцип. За ремонт на улиците в населените места през 2019 г. са заложени двойно повече средства спрямо 2018 г., извън Постановленията от държавния бюджет, с което сумата за тях заедно ще бъде над 1.2 млн. лв.

През 2019 г. с европейски средства Община Казанлък предвижда да се реализира мащабният проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта. Общината планира възстановяване и на съществуващите велосипедни алеи от Казанлък към селата Овощник и Бузовград