Общинският съвет за тристранно сътрудничество одобри предложението за Бюджет 2018г. на Община Казанлък

17 Януари 2018, 14:29 |

В Зала №6 на Община Казанлък по инициатива на Кмета Галина Стоянова днес се проведе заседание на Общинския съвет за тристранно сътрудничество. Участниците приеха и разгледаха с позитивно становище една единствена точка в дневния ред – представяне на Проекто-бюджет на община Казанлък за 2018г.

Галина Стоянова запозна представителите на страните в Общинския съвет с основната философия и рамка на Бюджет 2018. Тя посочи, че за разлика от миналогодишния бюджет сега са заложени възможности за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в абсолютно всички общински структури, включително второстепенните разпоредители, като за увеличение на заплати са предвидени 800 000лв. от приходите от местни дейности. Кметът на Казанлък очерта и приоритетите по Инвестиционната програма за 2018г. – по-малко общински обекти за продажба и главна политика по придобиване на собственост и добро стопанисване. Общинското ръководство възнамерява да закупи земята под общинските бунгала в Несебър, за да го превърне дългосрочно в място за отдих на Черноморието, подобно на детския лагер в старопланинската местност „Паниците“.

В срещата по покана на Кмета по Проекто-бюджета представиха конкретни параметри и заместник-кметът по „Икономика, инвестиции и собственост“ Михаил Михайлов и директорът на Дирекция „Финанси и бюджет“ Славена Бояджиева, които запознаха присъстващите с конкретните параметри и насоки на планираната бюджетна рамка.

Галина Стоянова благодари на синдикатите за изпреварващата целогодишно работа, която позволява стъпаловидно увеличение на бюджетните средства и ги прави добри партньори на изпълнителната власт и отбеляза, че не са много общините, които могат да се похвалят с подобен напредък.

От своя страна, синдикалните лидери благодариха за поетия ангажимент през изминалата година заплатите на медицинските сестри в здравните кабинети и детски ясли да се увеличат с близо 20 на сто, за да се достигне договореното в рамковото споразумение на национално ниво.

„Когато има развитие в общината разговорите между страните по основните ангажименти се постигат по-лесно.“, отбеляза Кметът на Казанлък и изрази надежда оттук нататък да има възможност заедно да надграждат постигнатото.

 

Пресцентър на община Казанлък