ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КАЗАНЛЪК ПОЛУЧИХА БЕЗПЛАТНИ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ

31 Март 2020, 12:00 |

"БЕЗПЛАТНИ МАСКИ ВЕЧЕ СА РАЗДАДЕНИ НА всички общински ДРУЖЕСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.” Това обяви днес зам.-кметът на Община Казанлък и член на Общинския оперативен щаб Ахмед Мехмед.

Търговската мрежа на територията на общината Е ОБЕЗПЕЧЕНА със защитни маски, след като редица фирми вече шият и предоставят различни видове. Такива могат да бъдат намерени не само в аптеките.

КОНТРОЛЪТ в община Казанлък по спазване на мерките в борбата с разпространението на коронавирус – COVID-19, е обезпечен с екипи от: полицаи, общински служители, доброволци, и с подкрепата на пожарникари. Всеки казанлъчанин, който иска да се присъедини към тях, може да го направи чрез денонощния спешен тел. на Общината: 0700 400 56.

КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЕКИПИ от общински и полицейски служители ИЗВЪРШВАТ НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ.

Казанлъшкият оперативен щаб БЛАГОДАРИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ, които от първия ден на извънредното положение неуморно работят в подкрепа на  борбата с COVID-19.

ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ НАПОМНЯ, че на територията на цялата страна е в сила действащата нормативна уредба. Ето какво казва тя:

Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 11 от 1998 г.) Който не изпълни или наруши законно разпореждане, заповед или наредба на орган на властта, включително във връзка със стопанските мероприятия на държавата, се наказва с глоба от 2 до 50 лева.

Закон за здравето

Чл. 209а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.