ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ 11 НОВОРОДЕНИ ДЕЦА ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

12 Май 2020, 13:00 |
11 казанлъшки семейства бяха одобрени за еднократна помощ от Община Казанлък за новородено дете, от постъпили общо 12 заявления. Нарочна комисия, сформирана със Заповед на Кмета, разгледа първите заявления – декларации, подадени до 15 април 2020г., за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца в размер на 500лв., под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни за бебета на територията на община Казанлък. В изпълнение на поетите ангажименти към младите семейства, Кметът Галина Стоянова предложи, а Общински съвет – Казанлък – прие, на редовна сесия през месец март т.г., Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. Така, считано от 13.04.2020 г., за всяко дете, родено от 01.01.2020 г. до края на годината, родителите могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ. Още при встъпването си в трети мандат кметът на община Казанлък Галина Стоянова обяви, че във фокуса на нейната визия за развитие на Общината ще бъдат по-социални политики. Тогава тя заяви, че целта на по-социалните мерки е поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да живеят и работят в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади хора. Младите семейства могат да кандидатстват за еднократната финансова помощ през цялата година, ако отговарят на условията, публикувани на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/page-9668.html