Официално откриване на обект по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

08 Октомври 2020, 13:00 |

В месеца на възрастните хора Община Казанлък откри официално сградата на нов Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Първият подобен дневен център за територията на цяла Югоизточна България: областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Гостите на събитието поздрави Кметът на Община Казанлък: „Със социалната услуга за хора с деменция, за която Община Казанлък ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане се изпълва списъкът от всички социални услуги в една община, които тя трябва задължително да предостави на своите граждани. Това беше задача максимум, която си поставихме и изпълваме за нашите граждани.“, посочи Галина Стоянова. Кметът благодари на екипа от Общината и фирмите, ангажирани с реализацията на проекта и пожела час по-скоро да започне предоставянето на социалната услуга.

Откриването на обновената сграда уважи заместник-изпълнителният директор на Агенцията по социално подпомагане Мая Василева. Тя благодари за поканата и благодари за изграденото. „Грижата за възрастните хора е, освен национален приоритет, е важна тема и на местното управление, защото възрастните хора в нашето съвремие се нуждаят все повече от подкрепа и грижи, особено хората с деменция.“, посочи Мая Василева. „Сигурна съм, че има голяма потребност от тази услуга и приветствам Вашата инициатива да кандидатствате.“, сподели тя и пожела успех на екипа, който ще работи в новия дневен център.

Настоящият център се намира в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“. Обновената сграда е обзаведена и оборудвана за капацитет от 40 места за дневни и почасови грижи и занимания за лица с различни форми на деменция и оказване на помощ на техните семейства.

Строителството на обекта започна през август миналата година. Извършени бяха вътрешно преустройство и реконструкция на целия първи етаж от сградата: просторно фоайе, стая за служителите, кухненски кът и трапезария, кабинети за бъдещите специалисти и обслужващите помещения, отворено помещение за провеждане на разнообразни занимания и терапии, шест спални помещения за дневния престой на потребителите, разделени на три спални помещения за жени и три спални помещения за мъже. На разположение на центъра е обособена и зала за лечебна физкултура, рехабилитация, психомоторика. Помещенията са оборудвани и обзаведени. Широкото дворно пространство също е трансформирано и приспособено за разходка и почивка. Разполага с потенциал за организиране на различни занимания и терапии за потребителите.

Външен ремонт е извършен и на втория етаж от сградата, за да бъде запазена в цялост и същевременно да се гарантира безопасността на всички потребители и служители. Със средства от общинския бюджет, над 33 хил. лв. са затворени фасадите, монтирана е нова дограма, поставена е топлоизолация на външните стени.

 Заключителната пресконференция и официалното откриване на първия Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства уважиха още общински съветници, представители на Общинското ръководство, омбудсманът на Казанлък Гинка Щерева, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ – град Казанлък Даниела Русева,колеги от сферата на социалните услуги в общината.

За здраве и благословение на новата социална придобивка бе отслужен водосвет.

Гостите на събитието имаха възможност да разгледат изложба с творения на потребителите от Дома за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“. Моля заповядайте да разгледате!

Довършването на сградата се реализира в рамките на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. Началото на проекта беше поставено на 4 февруари 2019 г. с подписване на Договор за предоставяне на БФП между УО на ОПРР и Община Казанлък . Стойността на договора  е в размер на 586 890,99 лв., от които 33 727,99 лв. е собствения принос на бенефициента.

Община Казанлък бе сред основните 29 общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите в общността, които бяха определени за конкретни бенефициенти и имаха възможността първи да кандидатстват с проектни предложения, свързани с деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания.

Чрез изпълнението на европейския проект, Община Казанлък прави стъпка напред и създава основите за предоставянето на качествени и достъпни услуги за хората с деменция, както и подкрепа на техните семейства. След закриването на Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика през 2009г. строителните дейности на сградата остават на етап „груб строеж“. Обектът остава преходен за началото на 2010 година. В началото на първия си мандат Кметът Галина Стоянова и нейният екип подновява търсенето на средства за построяването на сградата от различни източници и благодарение на тяхната безотказност и упоритост новата придобивка вече е факт.

Освен създадената материална база, която ще бъде предадена за поддръжка на директора на Дом №2 за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“ Лалка Иванова, Община Казанлък е в процес на подготовка на следващия проект, чрез който да заработи самата нова социална услуга.