ОТЧЕТ за изпълнението на Програмата за управление на община Казанлък 2018

22 Ноември 2018, 19:00 |