ОТГОВОР ОТ РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ЗА НИВАТА НА ФОРМАЛДЕХИД В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, В БЛИЗОСТ ДО ЯЗОВИР КОПРИНКА, СЕЛО ГОЛЯМО ДРЯНОВО И В ГРАД КАЗАНЛЪК

31 Март 2023, 10:00 |

https://www.kazanlak.bg/page-12048.html