ПЪРВА СРЕЩА С ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА САНИРАНЕ БЛОКОВЕ

18 Януари 2024, 19:00 |
Днес се проведе първата среща с домоуправителите на 18-те одобрени за саниране блока. Санирането е на 100% финансирано от държавата. Срещата бе уважена и от кмета на Община Казанлък- Галина Стоянова. Тя категорично заяви, че не е проявен никакъв лобизъм или субективизъм при подбора на блоковете. Изтъкна, че единствената роля на общината е била да събере документите и да ги подаде към МРРБ. Оттам екипите, които са оценявали проектите са били подбирани от МРРБ. Кметът насочи вниманието на всички, че ключов момент за оценката е било енергийното обследване на сградите. Екипите, извършили това са били избирани от живущите. Във връзка с притесненията, че санирането може да не бъде изпълнено заради общественото недоволство, г-жа Стоянова успокои присъстващите, че те са излишни. Единственото, което може да излезе от ситуацията би било положително и да се намерят средства за всички 3000 подадени проекта. 
Кметът увери присъстващите, че администрацията на Община Казанлък има опит в санирането. На територията на града има завършени 19 блока. В заключение г-жа Стоянова призова живущите да бъдат партньори на Общината и да участват в целия процес.