ПЪРВА СРЕЩА СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ С ЕРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

18 Септември 2020, 15.00 |

Среща със съседни общини за създаване на партньорство за изработка на общи проекти с европейско финансиране през следващия програмен период 2021 – 2027 се проведе днес в Зала 6 на Община Казанлък. Срещата бе по инициатива на Кмета Галина Стоянова и с участието на областния управител на Стара Загора Гергана Микова. Интерес по темата изразиха кметове и предсатвители на общините Павел Баня, Мъглиж, Гурково, Николаево. Разговорите имаха за цел да се намерят допирни точки в развитието на Казанлък и на съседните общини, по които съвместно могат да бъдат изработвани проекти за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейския съюз в следващиите седем години. Присъстващите обсъдиха възможностите, на базата на местните ресурси по места да се постигне развитието на всяка от общините, а така – и на региона. Представители на фирма „НСОРБ-Актив“ЕООД направиха разяснения за различните възможности за кандидатстване и форми на финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз чрез взаимодействие и партньорство между местните власти и заинтересовани страни от общността в близкото бъдеще. Според новите правила за следващия програмен период, ще се финансират проекти, създадени в партньорство между местната власт, бизнеса, неправителствени организации и други (“заинтересовани страни”), на базата на разработени концепции за Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ).