Първа стъпка към реконструкция сградата на ПХГ„Св. Св. Кирил и Методий“

11 Ноември 2019, 11:53 |

Министерство на културата финансира проект на Община Казанлък за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на сградата на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък.На 4 ноември 2019г. пълният технически проект е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата. Изготвената проектна документация е първата стъпка към реализирането на същинските ремонтни дейности за консервация на сградата, която има статут на местна културна ценност.

Проектът „Преустройство, ремонт на покрив, фасади, ел. инсталации, ВиК инсталация и отоплителна инсталация, топлоизолация на стени отвътре на Педагогическото училище „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1“ е финансиран от Министерство на културата на Република България със сумата от 35 000 лв. за изготвянето на инвестиционен проект във фаза работен.

Изпълнението на разработения инвестиционен проект за строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи ще има дългосрочен, пряк и положителен ефект върху ученици, преподаватели, помощен персонал и родители на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък с предоставяне на по-добри условия за работа в сградата, а за посетителите на града – с възможността да се запознаят с възобновената и съхранена архитектурна и историческа ценност на Казанлъшкото педагогическо училище, изградило първите поколения добре подготвени учители в цялата страна след Освобождението.

 

Пресцентър на община Казанлък