Първи Консултативен съвет по култура и туризъм за 2020

15 Януари 2020, 19:00 |

Казанлък продължава да се развива като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство

С представяне на актуалната информация по проекта „Светът на траките“ започна първият Консултативен съвет по култура и туризъм в новия мандат на кмета Галина Стоянова. Под нейно председателство, в новия Консултативен съвет са включени представители на туристически сдружения, ресторантьори, хотелиери, културни институти, общественици, медии. В сравнение с предишни години съставът на Консултативният съвет е разширен, с много нови представители, утвърдени имена в туристическия бранш, поканени в лично качество. Разширен ще бъде и обхватът на обсъжданите общественозначими теми.

На заседанието бе  потвърдено, че Казанлък е позициониран на международния туристически пазар като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство. За продължаване на популяризирането му в тази посока предстои на заседание на Общинския съвет да бъде гласувана специално разработена  Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък. За 2020 се предвижда: участие и изработване на европейски проекти, изграждане и поддръжка на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, обогатяване и надграждане на събития от местно и национално значение.

По време на срещата бяха обсъдени и различни мнения за евентуална актуализация на цените на билетите за Фестивала на розата и др., които не са променяни от години. Участниците в Консултативния съвет бяха запознати с подготовката за обявяване на обществени поръчки по дейностите на проекта „Светът на траките“.

Предстои на следващо заседание да бъде представена програмата за Фестивал на розата 2020, която вече е почти готова.