Петър Петков е кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ - Казанлък (№43), с преференция 135

18 Октомври 2019, 16:35 |

Петър Петков е роден на 17 януари 1958 г. Завършил е специалност „Техник-лесовъд“ в ТГС „Христо Ботев“ в град Велинград. Има тридесет и две години стаж като лесничей. Бил е кмет на село Кънчево два мандата. Женен. Баща на две деца.