По – големи правомощия за събиране на данъци ще имат кметовете по места

12 Януари 2017, 12:33 |

Това стана ясно на проведената среща днес на кмета на община Казанлък Галина Стоянова с кметовете на населени места в общината.

Кметовете на кметства и техните служители ще получат достъп до националната информационна система за събиране на данъци и такси още до края на този месец. През февруари те ще преминат обучение от специалисти в Общината и така във всеки момент ще могат да проследява плащанията и задълженията на жителите по населените места.

Кметовете по места ще бъдат упълномощени и да връчват актове на неизрядните платци, което ще ускори процедурата по предаване на длъжниците към Частни съдебни изпълнители, ако не реагират на призивите за издължаване и продължително не заплащат задълженията си към кметството.

Новите правомощия се въвеждат с цел да се подобри събираемостта към Общинския бюджет, което ще рефлектира и върху повишаване на бюджетните средства по места, необходими за подобряване на качеството на живот на всички жители на територията на община Казанлък.