Покана от Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за Отчет на работата през 2016 - 2017г.

20 Ноември 2017, 11:37 |