ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД КАЗАНЛЪК“

17 Юли 2018, 09:55 |

Община Казанлък кани обществеността на официални церемонии по откриване на улици и междублокови пространства, реконструирани и рехабилитирани в рамките на проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“.

Откриването на обновените обекти ще се проведе на 22 юли 2018 г. (неделя), в жк „Изток“ на град Казанлък, с начален час 10:00 ч. и място на провеждане ул. „Кремона“, южно от блок №20  и 10:30 ч. за Зелена площ/зона за отдих 2, източно от блок №23.

 С церемониите се отбелязва приключване на строителството по обновяване на обществено значими обекти на територията на жилищен квартал „Изток“ в град Казанлък.

Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.