Полезна обмяна на опит между община Казанлък и пловдивския район „Източен“

29 Септември 2017, 16:31 |

Заместник кметът на община Казанлък Даниела Коева гостува на работна среща на кмета на район „Източен“, община Пловдив Николай Чунчуков за обмяна на опит. Поводът бе предстоящото саниране на ромски блокове и в двете общини, което е на еднакъв етап – след одобрение от Българската банка за развитие предстои подписване на договор с избраната фирма-изпълнител, изработване и одобряване на инвестиционен проект и стартиране на строителните работи.

По време на срещата бяха разгледани технически и организационни въпроси, свързани с предстоящото изпълнение по внедряване на мерки за енергийна ефективност по Националната програма на МРРБ в сгради с изцяло ромско население.  

В дух на взаимен диалог бяха установени общи проблеми като замърсяване на сутерени, непочистено околоблоково пространство и др. Двете страни набелязаха мерки за бъдещи решения в процеса на санирането и опазването на извършените дейности и изразиха готовност да продължат обмяната на добри практики.  

Пресцентър на община Казанлък